O Exppandu

Uvođenje novog programa eksperimentalna farmakologija i patologija i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija – EXPPAND

Projekt EXPPAND financiran je od strane Europskog socijalnog fonda i provodit će se od 2018. do 2021. godine u Zagrebu, Hrvatskoj. Nositelj projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a provodi se u suradnji s partnerima – Hrvatskim liječničkim zborom, Stomatološkim fakultetom, Veterinarskim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom te Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

 

Projekt EXPPAND čine dvije sastavnice:

1.izborni predmet Eksperimentalna farmakologija i patologija koji će se provoditi u svibnju 2020.i 2021. Godine

2.ljetnu školu Klinička prehrana i dijetoterapija koji će se provoditi u kolovozu 2019. I 2020. Godine

 

Cilj projekta EXPPAND-u jest poticanje izvrsnosti, interdisciplinarnosti i translacije znanosti. Povrh toga, internacionalizacijom visokog obrazovanja Republike Hrvatske potaknuti mobilnost studenata, a time osigurati njegovu učinkovitost i kvalitetu.

Sudjelovanjem eminentnih domaćih I inozemnih predavača osigurana je kvaliteta projekta EXPPAND.