PROJEKT FINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE IZ EUROPSKOG FONDA
PROJECT IS FINANCED BY EUROPEAN SOCIAL FOND

Naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

Uvođenje novog programa eksperimentalna farmakologija i patologija i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i

dijetoterapija – EXPPAND

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt EXPPAND financiran je od strane Europskog socijalnog fonda i provodit će se od 2018. do 2021. godine u Zagrebu, Hrvatskoj. Nositelj projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a provodi se u suradnji s partnerima – Hrvatskim liječničkim zborom, Stomatološkim fakultetom, Veterinarskim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom te Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt EXPPAND čine dvije sastavnice:

1. izborni predmet Eksperimentalna farmakologija i patologija koji će se provoditi u svibnju 2020.i 2021. godine

2. ljetnu školu Klinička prehrana i dijetoterapija koji će se provoditi u kolovozu 2019. I 2020. godine

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije):

Cilj projekta EXPPAND-u jest poticanje izvrsnosti, interdisciplinarnosti i translacije znanosti. Povrh toga, internacionalizacijom visokog obrazovanja Republike Hrvatske potaknuti mobilnost studenata, a time osigurati njegovu učinkovitost i kvalitetu.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira eu (u hrk):

1.756.562,71 HRK/Iznos EU potpore: 100%

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socialnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta (od – do):

od 12. listopada 2018. godine do 12. listopada 2021. godine

Kontakt osobe za više informacija:

Ivana Šiprak, glavna administratorica projekta EXPPAND

Ured za znanost
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Šalata 3
10 000 Zagreb – HRV
Tel: 01 45 90 242
e-mail: ivana.siprak@mef.hr

 

Sara Cobal, administratorica ljetne škole projekta EXPPAND

Hrvatski liječnički zbor
Šubićeva 9
10 000 Zagreb – HRV
Mob: 01/4693-300
e-mail: cobal.epode@hlz.hr

Project name:

Introducing the new programme of Experimental Pharmacology and Patology and the Summer school of Clinical Nutrition and Diet Therapy – EXPPAND

Project description:

The EXPPAND project is financed by the European Social Fond and will be held from 2018 until the year 2021 in Zagreb, Croatia,. The project has been developed and will be implemented by the School of Medicine University of Zagreb and its partners – the Croatian Medical Association, School of Dental Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Pharmacy and Biochemistry and Faculty of Food technology and biotechnology of the University of Zagreb.

The EXPPAND project consists of:

  1. a new programme Experimental Pharmacology and Pathology that will be held in May 2020 and 2021
  2. summer school of Clinical Nutrition and Diet Therapy that will be held in August 2019 and 2020.

 

Project goals:

The goal of the EXPPAND project is to ensure excellence, stimulate interdisciplinarity and the translation of science. Additionally, we strive to contribute to an effective and high quality educational system of the Republic of Croatia by encouraging student mobility through internationalization.

Project value:

1.756.562,71 HRK/ EU contribution: 100% 

Project is funded by the European Social Fund.

 

Contacts:

Ivana Šiprak, head administrator for EXPPAND project

Science office
University of Zagreb
School of Medicine
Šalata 3
10 000 Zagreb-CRO
Tel: 01 45 90 242
e-mail: ivana.siprak@mef.hr

 

Sara Cobal, administratorica ljetne škole projekta EXPPAND

Croatian Medical Association
Šubićeva 9
10 000 Zagreb – CRO
Mob: 01/4693-300
e-mail: cobal.epode@hlz.hr