ODRŽANA POČETNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA „EXPPAND“

Share on facebook
Podijeli na Facebooku
Share on twitter
Podijeli na Twitteru
Share on linkedin
Podijeli na Linkedinu
Share on facebook
Podijeli na
Facebooku
Share on twitter
Podijeli na
Twitteru
Share on linkedin
Podijeli na
Linkedinu

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je početna konferencija kojom je predstavljen EU projekt „EXPPAND – Uvođenje novog programa Eksperimentalne farmakologije i patologije i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija“ u trajanju od 2018. do 2021. godine.

 (U Zagrebu, 25. siječnja 2019.) – Projekt EXPPAND razvijen je s ciljem poboljšanja kvalitete visokog školstva u Republici Hrvatskoj, poglavito povećanja konkurentnosti te lakšem i kvalitetnijem zapošljavanju studenata u budućnosti. U svrhu internacionalizacije studija i mobilnosti studenata u sklopu visokog obrazovanja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partnerima — Hrvatskim liječničkim zborom, Stomatološkim fakultetom, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je projekt EXPPAND, u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

Polazište za pokretanje ovakvog projekta je mali broj studija na stranim jezicima u Republici Hrvatskoj (12/1350) te slaba mobilnost koja je prema podacima EUROSTAT-a za studente diplomskih studija u 2015. godini iznosila 0,5% dok je prosjek EU za 2015. godinu iznosio 13,9%. Nacionalni cilj za Republiku Hrvatsku je postići najmanje 10% za odlaznu i 5% za dolaznu mobilnosti do 2025. godine. Nadalje, sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije neophodno je razvijati nove obrazovne programe na engleskom jeziku. Projekt EXPPAND nudi svoj doprinos u rješavanju spomenutih problema kroz razvoj i provedbu dva nova programa na engleskom jeziku: 1. izborni predmet „Eksperimentalna farmakologija i patologija“ te 2. ljetna škola „Klinička prehrana i dijetoterapija“. Voditelj projekta prof. dr. sc. Davor Ježek istaknuo je kako su ovim inovativnim i modernim programima na engleskom jeziku stvoreni preduvjeti za povećanje mobilnosti studenata i internacionalizaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dugoročno i za lakšu integraciju diplomanata na tržište rada u i izvan Republike Hrvatske. Također, prodekan za međunarodnu suradnju nadodao je kako vrijednost projekta iznosi 1.756.562,71 HRK što omogućava implementaciju mnogobrojnih planiranih aktivnosti tijekom tri godine trajanja projekta koje su u skladu s Europskim i nacionalnim strategijama. Prodekan smatra kako će usavršavanje nastavnog i nenastavnog kadra, opremanje fakulteta potrebnim didaktičkim sredstvima te razvoj nastavnih materijala na engleskom i e-učenje u sklopu ovoga projekta doprinijeti povećanju dolazne i odlazne mobilnosti studenata.

Po razvoju oba programa i akreditaciji u prvoj godini projekta, programi će se provesti u dva navrata od 2019. do 2021. godine. U istome će sudjelovati članovi projektnog tima s četiri zagrebačka fakulteta i renomirani domaći te međunarodni stručnjaci. Kvaliteta programa, nastavnog e-materijala te suvremene metode poučavanja osigurat će nova znanja i vještine za 160 studenata. Povrh toga, pridonijet će se i osnaživanju znanja nastavnog i nenastavnog osoblja kroz posjet vrhunskim međunarodnim konferencijama, unaprjeđenjem znanja engleskog jezika te razmjenom znanja s međunarodnim predavačima.

Zahvaljujući projektu EXPPAND  društvo će u budućnosti imati korist od usluga mladih liječnika, nutricionista, stomatologa, veterinara, farmaceuta i biokemičara koji su stekli znanja putem novih programa. Sinergijskim djelovanjem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te partnera osigurat će se dugoročni pozitivni učinci kroz internacionalizaciju i translaciju znanosti na sve ciljane skupine – studente, nastavno i nenastavno osoblje, te pridonijeti lokalnom i globalnom rastu i napretku zajednice.

Pretplati se za više novosti

Unesite svoj mail kako biste primili najnovije informacije o EXPPANDU

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin